"rozwinąć skrzydła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwinąć skrzydła" po polsku

"rozwinąć skrzydła" — Słownik kolokacji angielskich

spread one's wings kolokacja
  1. spread czasownik + wing rzeczownik = rozwinąć skrzydła
    Bardzo silna kolokacja

    She must be allowed to spread her wings and open up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo