ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"assign to the wing" — Słownik kolokacji angielskich

assign to the wing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): beneficjent do skrzydła
  1. assign czasownik + wing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As many as 100 aircraft of five different types were assigned to the wing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo