"reward with the post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda z pocztą
  1. reward czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Due to his service in helping Ward, Kilpatrick was rewarded with the post in Chile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo