"resign under" — Słownik kolokacji angielskich

resign under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj poniżej
  1. resign czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Only days before, the secretary of defense had resigned under pressure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo