"resign after" — Słownik kolokacji angielskich

resign after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj potem
  1. resign czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He resigned after one year in office and moved to California.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo