"resign from" — Słownik kolokacji angielskich

resign from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj
  1. resign czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He resigned from the position at the end of 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo