"research post" — Słownik kolokacji angielskich

research post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko badawcze
  1. research rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In its new life, the station was to be a research post, with it and any offspring captive to the planet.

    Podobne kolokacje: