"require time" — Słownik kolokacji angielskich

require time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj czas
  1. require czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It required very little time, effort, and attention from him.

    Podobne kolokacje: