"require disclosure" — Słownik kolokacji angielskich

require disclosure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj ujawnienia
  1. require czasownik + disclosure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It will also require disclosure of how this work is to be paid for.

powered by  eTutor logo