"make disclosures" — Słownik kolokacji angielskich

make disclosures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki ujawnienia
  1. make czasownik + disclosure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Making full disclosure here, I should admit a further personal involvement.

powered by  eTutor logo