"represent the company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: represent companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj spółkę
  1. represent czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both wanted to represent the company with other Government officials.

powered by  eTutor logo