"represent companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj spółki
  1. represent czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both wanted to represent the company with other Government officials.

powered by  eTutor logo