"represent in a way" — Słownik kolokacji angielskich

represent in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj w pewnym sensie
  1. represent czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    An empty page will represent silence in a way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo