ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeatedly encouraged" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zachęcać
  1. encourage czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    On another front, I have repeatedly encouraged the cooperation between the public and private sectors as we continue to seek efficient, money-saving solutions to difficult problems.

powered by  eTutor logo