"remove in a way" — Słownik kolokacji angielskich

remove in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuń w pewnym sensie
  1. remove czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They also used Archimedean screws to remove water in a similar way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "remove in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "remove in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne