"release the music" — Słownik kolokacji angielskich

release the music kolokacja
Popularniejsza odmiana: release music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puść muzykę
  1. release czasownik + music rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both projects are expected to release new music before 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo