"release several information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie kilka informacje
  1. release czasownik + information rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The companies did not release information on just how well the drug worked.

powered by  eTutor logo