"release one's tax returns" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś druki zeznania podatkowego
  1. release czasownik + return rzeczownik
    Silna kolokacja

    Snyder released his tax returns for 2007 and 2008.

powered by  eTutor logo