ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release one's contents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś zawartość
  1. release czasownik + content rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police said he left a note, but they would not release its contents.

powered by  eTutor logo