"release including" — Słownik kolokacji angielskich

release including kolokacja
Popularniejsza odmiana: released including
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać w tym
  1. release czasownik + including przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A total of 16 have so far been released, including two women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo