"released including" — Słownik kolokacji angielskich

released including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony w tym
  1. release czasownik + including przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A total of 16 have so far been released, including two women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo