BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"release findings" — Słownik kolokacji angielskich

release findings kolokacja
Popularniejsza odmiana: release one's findings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): orzeczenia zwalniające
  1. release czasownik + finding rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Committee is not expected to release its final findings until next year.

powered by  eTutor logo