BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"release one's findings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś orzeczenia
  1. release czasownik + finding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Committee is not expected to release its final findings until next year.

powered by  eTutor logo