ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release before" — Słownik kolokacji angielskich

release before kolokacja
Popularniejsza odmiana: released before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij wcześniej
  1. release czasownik + before przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He was released before the start of the 2007 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo