"release around" — Słownik kolokacji angielskich

release around kolokacja
Popularniejsza odmiana: released around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij wokół
  1. release czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    Earth was released around the world from 2007 to 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo