"released around" — Słownik kolokacji angielskich

released around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wokół
  1. release czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Earth was released around the world from 2007 to 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo