"release across" — Słownik kolokacji angielskich

release across kolokacja
Popularniejsza odmiana: released across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij wszerz
  1. release czasownik + across przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The single was also released across Europe that same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo