"released across" — Słownik kolokacji angielskich

released across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wszerz
  1. release czasownik + across przyimek
    Silna kolokacja

    The single was also released across Europe that same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo