"release a study" — Słownik kolokacji angielskich

release a study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij naukę
  1. release czasownik + study rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now the Department of Agriculture has released a study that translates those findings into money.

powered by  eTutor logo