"regularly hire" — Słownik kolokacji angielskich

regularly hire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie wynajmij
  1. hire czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Indoor sporting facilities are provided by a nearby gym hired regularly by the school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo