"refused into" — Słownik kolokacji angielskich

refused into kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony do
  1. refuse czasownik + into przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Find someone who has been refused entry into a nightclub in the past three months.

    Podobne kolokacje: