"refuse into" — Słownik kolokacji angielskich

refuse into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać do
  1. refuse czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    Find someone who has been refused entry into a nightclub in the past three months.

    Podobne kolokacje: