"refused for" — Słownik kolokacji angielskich

refused for kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony dla
  1. refuse czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    Look at the times I've been refused for the forces.

    Podobne kolokacje: