"refused by" — Słownik kolokacji angielskich

refused by kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony przez
  1. refuse czasownik + by przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of these schools refuse to group children by ability.

    Podobne kolokacje: