"refuse times" — Słownik kolokacji angielskich

refuse times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy odpadów
  1. refuse czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After refusing several times, Khawlah revealed her identity.

    Podobne kolokacje: