"refuse from" — Słownik kolokacji angielskich

refuse from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać z
  1. refuse czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    Frank, the third son, refused from the first to have anything to do with learning.

    Podobne kolokacje: