"refuse despite" — Słownik kolokacji angielskich

refuse despite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać pomimo
  1. refuse czasownik + despite przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We still don't know," he said, refusing, despite my persistence, to hazard a guess.

    Podobne kolokacje: