"reflect in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlać w czyjś książka
  1. reflect czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The impact of this is reflected in his 1999 book on 9 Star Ki or Chinese astrology, Lassalle's in-depth personal treatment of the subject.

    Podobne kolokacje: