"recruit a force" — Słownik kolokacji angielskich

recruit a force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekrutuj siłę
  1. recruit czasownik + force rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We're here trying to recruit a force to help us out."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo