"recent transfer" — Słownik kolokacji angielskich

recent transfer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedawny transfer
  1. recent przymiotnik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two were recent transfers to the base- crew rotation and replacement always meant new students.

powered by  eTutor logo