"recent focus" — Słownik kolokacji angielskich

recent focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy nacisk
  1. recent przymiotnik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His most recent focus is on philosophy of religion.

    Podobne kolokacje: