ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj się z podejściem
  1. receive czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We want to keep him and we'd do our best to do that, although we haven't received an approach.

powered by  eTutor logo