"recall in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypominać sobie w czyjś książka
  1. recall czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "He took pride in ignoring his surroundings," Ms. Gordon recalls in her book.

    Podobne kolokacje: