"reasonable choice" — Słownik kolokacji angielskich

reasonable choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądny wybór
  1. reasonable przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By focusing attention, a particular ideology can be made to seem the only reasonable choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo