"real authority" — Słownik kolokacji angielskich

real authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwa władza
  1. real przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    The small print tells them I've got no real authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo