"read uses" — Słownik kolokacji angielskich

read uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odczytane wykorzystania
  1. read czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Read about the UK's work on nuclear non-proliferation, nuclear disarmament, peaceful uses of nuclear energy and nuclear security.

    Podobne kolokacje: