"raise in a way" — Słownik kolokacji angielskich

raise in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś w pewnym sensie
  1. raise czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The same criticism can be raised in different ways, some more successful than others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo