BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"radical transformation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana radykała
  1. radical przymiotnik + transformation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many are expecting a radical transformation in the political landscape.

powered by  eTutor logo