BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"social transformation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna zmiana
  1. social przymiotnik + transformation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "There has been a social transformation, certainly in adults, over the past 30 years," he said.

powered by  eTutor logo