BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"economic transformation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transformacja gospodarcza
  1. economic przymiotnik + transformation rzeczownik
    Silna kolokacja

    It seemed to many that the Chinese had hardly stopped to remember the man who made the country's economic transformation possible.

powered by  eTutor logo